Tuesday, June 21, 2011

Syamail Muhammadiyah

"Katakanlah, 'Jika memang kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku (Muhammad), pasti Allah  menyintaimu dan Dia akan mengampunikan dosa-dosa kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.."

( Surah Ali Imran, ayat 31)

Buku ini adalah terjemahan dari pada buku Syama'il Muhammadiyah asal tulisan Imam Tirmizi. Mengandungi 399 Hadis yang meriwayatkan tentang keagungan Rasulullah. Dikupas dengan begitu sempurna dan terperinci mengikut bab, dan terbahagi kepada lima aspek utama aiatu Fizikal, Perilaku, Ibadah, Hubungan Sosial dan akhlak dan kehidupan Rasulullah. 
Diharap buku himpunan hadis nabi ini memberi manafaat kepada kita semua sebagai garis panduan  dalam kehidupan harian mengikut sunnah nabi Muhammad.

No comments:

Post a Comment